Aviso legal y privacidad

AVÍS LEGAL I PRIVACITAT
Informació legal sobre la Fundació Privada Centre Joan Riu

Fundació Privada Centre Joan Riu, amb NIF G-17217340 es va constituir el 23 de desembre de 1988, per acord del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis de Girona, ara Fundació Bancària "la Caixa", per un període de temps indefinit, i amb caràcter privat. Consta inscrita, amb el número 436, en el Registre de Fundacions Privades de Catalunya.

Fundació Privada Centre Joan Riu té per objecte l’assistència de persones amb discapacitats psíquiques severes en el Centre Joan Riu. També té per objecte la integració social i laboral de persones amb discapacitats psíquiques.

Política de privacitat

Fundació Privada Centre Joan Riu és l'entitat titular de la present pàgina web o del website al qual vostè ha accedit.

L'accés al portal i a la informació que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal (d'ara endavant "Avís Legal i Privacitat"). Per això li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que, si s'escau es puguin oferir des d'aquest portal.

Validesa de la informació i continguts

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Fundació Privada Centre Joan Riu es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del lloc web des d'aquesta data.

Els continguts del lloc web, especialment les referències informatives i publicitàries, si s'escau, llevat que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen cap tipus d'oferta vinculant. Fundació Privada Centre Joan Riu es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

Fundació Privada Centre Joan Riu podrà incloure continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l'autorització dels seus titulars, com ara a xarxes socials i d'altres informacions. En cap d'aquests casos Fundació Privada Centre Joan Riu serà responsable de les pàgines i continguts de tercers, així com del funcionament i disponibilitat dels mateixos.

El lloc web pot permetre als usuaris introduir continguts. Fundació Privada Centre Joan Riu es reserva el dret a no publicar, retirar o eliminar tots els continguts que consideri incorrectes inexactes o contraris al present Avís Legal i Privacitat.

Els usuaris no podran incloure en el Website continguts referits a confessions religioses o idees polítiques (incloses declaracions i símbols de partits polítics i organitzacions religioses), ni antisocials, ni ofensius a valors culturals o religiosos, provocatius, despectius, violents, obscens, sexuals i / o de grups que no són socialment acceptables o il•legals, així com qualsevol altre que pugui ferir la sensibilitat de terceres persones, vulnerar els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes per la normativa aplicable i / o els que estableix la legislació sobre drets dels consumidors i usuaris, sobre la protecció de la infància i la joventut, constituir o suposar una intromissió en la intimitat personal o familiar de les persones físiques o violació del dret a l'honor de tercers o del secret de les comunicacions. En qualsevol cas l'usuari serà l'únic responsable de les opinions emeses així com de la veracitat, exactitud i / o licitud dels mateixos.

La inclusió de continguts subjectes a drets d'autor ja drets d'imatge queda condicionada al fet que l'usuari tingui legitimació suficient i obtingui les autoritzacions necessàries perquè el contingut pugui ser utilitzat, tant per ell mateix com per la resta d'usuaris, en els termes previstos en el present Avís legal i Privacitat, i que la seva utilització no suposi vulneració de cap previsió legal, contracte, dret o propietat de tercers, ni de cap manera suposi competència deslleial.

En conseqüència, pel fet d'incloure continguts en el Lloc Web s'entendrà que l'usuari que l'inclou compta amb la referida legitimació.

Política de privacitat i protecció de dades

Fundació Privada Centre Joan Riu compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Fundació Privada Centre Joan Riu ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà a l'usuari de la identitat i les dades del responsable del tractament de dades i del delegat de protecció de dades, dels fins i de la base jurídica del tractament, dels destinataris de les dades, si és el cas, de les transferències internacionals de dades, si escau, dels terminis de conservació de les dades i de la facultat de l'usuari d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control i de l'existència de decisions automatitzades, si escau. Les dades personals recollides només seran tractades i / o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de cookies

La pàgina web de Fundació Privada Centre Joan Riu disposa de cookies, que són petits fitxers de dades que s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a la nostra pàgina web que puguin servir per a personalitzar el seu accés en successives visites, fer més segura la navegació, demanar informació estadística sobre la navegació efectuada, o conèixer preferències d'usuaris.

La Política de cookies de la Fundació Privada Centre Joan Riu se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut de la mateixa, Fundació Privada Centre Joan Riu li informarà de les cookies que utilitza i, quan calgui, sol•licitarà el seu consentiment per poder utilitzar-les.

Aquestes galetes no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que la seva única funció és personalitzar la navegació en la forma abans expressada.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibit, excepte en els casos en què expressament ho autoritzi Fundació Privada Centre Joan Riu, establir enllaços, o hipervincles, des de portals o llocs web de tercers a la pàgina web de la Fundació Privada Centre Joan Riu a l'adreça URL (XXX), o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les seves pàgines web o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

Fundació Privada Centre Joan Riu no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en la seva pàgina web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Fundació Privada Centre Joan Riu no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que, amb caràcter transitori, puguin sorgir entre la versió publicada en els seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web.

Legislació aplicable

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.