Presentación

Entrada Fundació Centre Joan Riu

El Centre Joan Riu va començar a satisfer les necessitats residencials i sanitàries dels infants i adolescents amb greus discapacitats psíquiques de les comarques de Girona l'any 1980. La família Riu, molt conscienciada amb aquest col•lectiu, va motivar a Caixa Girona a materialitzar aquest projecte a través de la seva Obra Social.

L'any 1988 es constitueix la Fundació Privada Centre Joan Riu per millorar la gestió del centre. La Fundació té per objecte l'assistència de persones amb discapacitats psíquiques severes en el Centre Joan Riu.

L'any 1989 el centre s'integra a la xarxa de serveis existents per a les persones amb discapacitat psíquiques severes.

L'any 1991 atesa la regularització i el desplegament de l'educació especial, la Fundació Privada Centre Joan Riu crea l'Escola d'Educació Especial Joan Riu concertada amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquest moment la Fundació ofereix dos serveis:

  • Llar de residència infantil "Joan Riu"
  • Escola d'Educació especial "Joan Riu"

L'any 1992 degut a la necessitat d'atendre els usuaris que es van fent grans el Departament de Benestar Social crea un servei d'Acolliment Residencial i d'Atenció Especialitzada de Dia per persones adultes amb pluridiscapacitats per afavorir la continuïtat en l'atenció dels infants que finalitzen la seva etapa infantil en els serveis del centre, Centre Els Roures.

L'any 1992 es constitueix el Consorci Sant Gregori per tal de gestionar de forma compartida i integrada el conjunt assistencial constituït pels centres següents:

  • Residencia i Centre de dia per a disminuïts psíquics Els Roures de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
  • Llar de residència infantil "Joan Riu" per a l'Atenció a menors amb discapacitat psíquica profunda.

Des de la constitució del Consorci Sant Gregori l'activitat de la Fundació ha estat administrar l'Escola d'Educació Especial Joan Riu, així com, el complex assistencial conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.